Dịch vụ bảo hành


DỊCH VỤ BẢO HÀNH

1. Thời hạn bảo hành: Thời hạn bảo hành được tính từ ngày bàn giao máy, trong đó: - Thời hạn bảo hành đối với các sản phẩm Liugong là 01 năm hoặc 2000h (tính theo thời hạn nào đến trước) đối với các...